หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
คำขวัญประจำตำบลปากพระ
"แหล่งรวมสายคงคา แหล่งปลาพันธุ์หลากหลาย
แข่งเรือพายประเพณี รวมชีวาชาวปากพระ
น้อมสักการะหลวงพ่อจันทร์"
อบต.ปากพระ
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
 
 
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง
   
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
 
 
 
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม
 
 
 
 
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
   
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
 
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของเด็ก เยาชน ครอบครัวและชุมชน
   
ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์คนพิการ คนชรา ผู้มี รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
   
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
   
ปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรและส่งเสริมให้ผลผลิตมีคุณภาพ
   
ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม
 
 
 
 
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรและพัฒนาองค์กรเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรและพัฒนาองค์กร
   
ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนราชการบนหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ : 055-946-116 โทรสาร : 055-946-115 Email : saraban@pakphra.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
จำนวนผู้เข้าชม 3,349,968 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10