เมนูหลัก

บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสารลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วันที่ 3 ก.พ. 63 หมวดหมู่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ

เอกสารลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คลิกดูรายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/1D9SkFl0TrWGG5j_pjYHNnfcECWWVcFb7/view

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB