เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1106 ธ.ค. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621086 ธ.ค. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561908 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611028 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561958 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561728 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561768 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561738 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561748 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561638 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561648 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561668 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561838 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB