เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 จุดเขตติดต่อ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านวังกุ้ง 5921 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ 5611 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 453 พ.ค. 61
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณทดตาลี หมู่ที่ 1 1121 ก.พ. 61
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองตะเข้ช่วงท่อเหลี่ยมถึงประตูน้ำชลประทาน หมู่ที่ 25015 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB