เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625212 ต.ค. 05
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๐๓ จุดเขตติดต่อหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านวังกุ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2521 ส.ค. 62
ร่างของเขตของาน (TOR) โครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5633 พ.ค. 61
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคันคลองลัดโป่ง หมู่ที่ 35315 ม.ค. 61
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคันคลองสามพวง หมู่ที่ 3 5315 ม.ค. 61
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลองสามพวงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 5 5715 ม.ค. 61
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายหร่ายหวาย หมู่ที่ 35615 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB