เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625112 ต.ค. 05
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๐๓ จุดเขตติดต่อหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านวังกุ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2421 ส.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 จุดเขตติดต่อ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านวังกุ้ง 3121 ส.ค. 62
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 886 ธ.ค. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562916 ธ.ค. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561798 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561858 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561788 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561598 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561658 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561638 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561628 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561538 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561528 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561588 พ.ย. 61
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561708 พ.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ 4711 มิ.ย. 61
ร่างของเขตของาน (TOR) โครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5633 พ.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 433 พ.ค. 61
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณทดตาลี หมู่ที่ 1 1031 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB