หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
คำขวัญประจำตำบลปากพระ
"แหล่งรวมสายคงคา แหล่งปลาพันธุ์หลากหลาย
แข่งเรือพายประเพณี รวมชีวาชาวปากพระ
น้อมสักการะหลวงพ่อจันทร์"
อบต.ปากพระ
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
 

 
ปิดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระเป็นการชั่วคราว  
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เกิดขึ้น  ในหลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดสุโขทัย และได้มีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว ส่งผลให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ร่วมงานอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และเพื่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  67 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ จึงให้ปิดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระจะเปิดให้บริการในวันที่ 28 มีนาคม 2565
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่   25   มีนาคม พ.ศ.2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 10.06 น. โดย คุณ บุศริทร์ จักร์กระวาฬ

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ : 055-946-116 โทรสาร : 055-946-115 Email : saraban@pakphra.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
จำนวนผู้เข้าชม 3,349,817 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10