เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563414 ก.พ. 63
โครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 96 ก.พ. 63
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง431 ม.ค. 63
โครงการคนไทยรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว1330 ม.ค. 63
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการด้วยการทำขนมไทย529 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ1823 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเยาวชน1922 ม.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ1822 ม.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1522 ม.ค. 63
กิจกรรมวันพ่อขุนรามฯ ประจำปี พ.ศ. 2563317 ม.ค. 63
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม2562 ถึง 2 มกราคม 2563271 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน1326 ธ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากพระ3019 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานของ อบต.ปากพระ564 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง372 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ11930 ส.ค. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน วันที่ 23 สิงหาคม 25626023 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 21 สิงหาคม 25625121 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระให้การสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขบัญหาอุทกภัย บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 4 และ 65520 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ6820 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB