เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานของ อบต.ปากพระ

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานของ อบต.ปากพระ จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่  2 - 20 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ รายละเอียดดังเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมนี้

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB