เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

แชร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ มีความประสงค์รับโอนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 จำนวน 1 อัตรา มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากบุคคลใดประสงค์จะขอโอนมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ยื่นความประสงค์และตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย โทรศัพท์ 0-5594-6116 ต่อ 0 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB