เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ

แชร์

ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ลำดับที่ 1 มาแสดงตนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00–10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ (ห้องสำนักปลัด) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระจะสั่งจ้างต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข  0-5594-6116 ต่อ 0

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB