หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
คำขวัญประจำตำบลปากพระ
"แหล่งรวมสายคงคา แหล่งปลาพันธุ์หลากหลาย
แข่งเรือพายประเพณี รวมชีวาชาวปากพระ
น้อมสักการะหลวงพ่อจันทร์"
อบต.ปากพระ
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 107  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 94  
กิจกรรมอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 119  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการยื่นเรื่อง [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 133  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 125  
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 152  
  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4.2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 141  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 105  
  
 
  บริการ ประชาชน  
   
 
  แบบสำรวจ ความพึงพอใจ  
   
 
  ประมวลผล การสำรวจ  
   
 
  คำแนะนำภาษี  
         - ภาษีป้าย  
         - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   
 
  การจัดการองค์ความรู้
KM
 
   
 
  NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
  Google Map
แผนที่ดาวเทียม
 
   
 
     
  สายตรงปลัด  
  โทร : 055-946-116  
     
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านพอใจในการบริการของ อบต. ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 13 มี.ค. 2563
Hot news
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ปากพระ จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเ [ 17 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 30 
ประสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 88 
-VDO วีดิทัศน์- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
-กิจการสภา- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
ปิดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระเป็นการชั่วคราว [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 65 
ประกาศราชกิจจายกเลิกการกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 24 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ปิดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระเป็นการชั่วคราว [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ. [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์) [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่องการกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลา [ 17 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 28 
  
  


-กิจการสภา- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 38 


-VDO วีดิทัศน์- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
     
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคันแม่น้ำยมฝั่งตะวันออก หมู่ที่ [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 108 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 99 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองกุ้ง หมู่ที่ 6 [ 27 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 116 
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 [ 27 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 123 
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณหร่ายน้ำหัก ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 129 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 7 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 129 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนพฤศจิกายน) (2 ธ.ค. 62) [ 2 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 130 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม) (1 พ.ย. 62) [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 111 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 109 
ประกาศราคากลางติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 80 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๐๓ จุดเขตติด [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 110 
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 จุดเขตติดต่อ หมู [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 112 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม) [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 67 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 ธ.ค [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 80 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 พ.ย. 61) [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 85 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์) [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม) [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 31 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม) [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤสจิกายน) [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม) [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมิถุนายน) [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเม [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนพฤษภาคม) [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน) [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม) [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมก [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมกราคม) [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล. สายจอมสังข์ ซอย4 สายบ้านนายจเร เรือ [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 125 
     
 


จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณร [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการดำเนินโครงการสืบสานงานประเพ [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดงานโครงการสืบสานงานประเพ [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับการจัดงานโครงการสืบสานงา [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายหร่ายรักเชื่อมเนินสำโรง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสามพวง ฝั่งตะวันตกเ [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองลอย - คลองจม หมู่ท [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมานักพากย์เรือยาวตามโครงการสืบสานประเพณีการแ [ 19 ก.ย. 2565 ]เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีการแ [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมามหรสพ(ดนตรีไทย)ตามโครงการสืบสานประเพณีการแ [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะ [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันแม่น้ำยม หมู่ที่ [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในเข [ 7 ก.ย. 2565 ]ซื้อทรายถมตามโครงการเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือผู [ 6 ก.ย. 2565 ]ซื้อกระสอบทรายสำหรับโครงการเตรียมการป้องกันและช่วย [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ดำเนินการโครงการป้อ [ 30 ส.ค. 2565 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ [ 29 ส.ค. 2565 ]ซื้อโทรทัศน์ ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเ [ 25 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาปรับเกรดวัชพืชถนนสายคันแม่น้ำทั้ง 2 ฝั่ง [ 24 ส.ค. 2565 ]

  

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

วัดปากพระ
     
 
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
 
สท0023.3/ว2017 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2016 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
     
 
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (15 มิ.ย. 2565)    อ่าน 21  ตอบ 0  
ขอข้อมูลประชากรในพื้นที่ตำบลปากพระ (18 มิ.ย. 2564)    อ่าน 86  ตอบ 1  
  
 


อบต.ทับผึ้ง ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบ ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 13,433 กล [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านแก่ง จ้างขุดตักวัชพืชและเศษกิ่งไม้ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ท่าแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านแก่ง จ้างขุดตักวัชพืชและเศษกิ่งไม้บริเวณสะพาน หมู่ที่ ๓ บ้านปากคะยาง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ(กองสาธารณสุขฯ) ประจำปีง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถฯ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประจำปีง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือ [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีนคร จ้างซ่อมแซมฝ้าบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (รายละเอียดต [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.ย่านยาว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 67-081 ส [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังทอง ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม.และหินคลุก จำนวน 24 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังน้ำขาว จ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


ทต.ป่ากุมเกาะ จ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


ทต.ป่ากุมเกาะ จ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


ทต.ป่ากุมเกาะ จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ โดยวิ [ 27 ก.ย. 2565 ]


ทต.ป่ากุมเกาะ จ้างก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]


ทม.ศรีสัชนาลัย ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน งานป้องกันและบรรเทาส [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.ท่าฉนวน ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/ [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายส่งกวาง-ลำเล [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายส่งกวาง-ลำเล [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านแก่ง ซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล สำหรับพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านปากคะยาง [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านแก่ง ซื้อถุงปุ๋ย จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]
  

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-437-3047
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ : 055-946-116 โทรสาร : 055-946-115 Email : saraban@pakphra.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
จำนวนผู้เข้าชม 3,741,642 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ปิดหน้าต่าง