หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
คำขวัญประจำตำบลปากพระ
"แหล่งรวมสายคงคา แหล่งปลาพันธุ์หลากหลาย
แข่งเรือพายประเพณี รวมชีวาชาวปากพระ
น้อมสักการะหลวงพ่อจันทร์"
อบต.ปากพระ
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
กิจกรรมอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการยื่นเรื่อง [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 99  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 94  
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 111  
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 82  
  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 73  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เพิ่่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 2/2561 เมษายน 2561-กันยายน 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 85  
  
เริ่มนับ วันที่ 13 มี.ค. 2563
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทนน [ 11 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่า [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยย [ 14 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
แบบฟอร์ม ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ และสมาชิกสภาองค์การ [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง ให้มีการเลื [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง ให้มีการเลื [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศ อบต.ปากพระ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักง [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศ อบต.ปากพระ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักง [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
การขยายเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด่าวที่ดำเนินการตามมต [ 13 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมิถุนายน) [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเม [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนพฤษภาคม) [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำ [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
  
 


จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรายงานผลการเลือกตั้งสมชิกสภา อบ [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต [ 24 พ.ย. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำ [ 4 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กอ [ 4 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมคันแม่น้ำยมฝั่งตะวันออก (บริเวณที่น [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมคันแม่น้ำยมในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 แล [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมคันแม่น้ำยมและคันคลองในเขตพื้นที่ หมู่ท [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) อุดน้ำช่วยเหลือประช [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับสถ [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณร [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองหมูฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 โด [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายคันแม่น้ำยม จุดบ้านนายประเสริ [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายลานไข่น้ำช่วงท่อลอดเหลี่ยมห [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการกำหนดประโยชน [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV จำนวน 3 [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนถนนลูกรังช่วงที่นานางสังวร เงินกลม ถ [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ [ 3 ก.ย. 2564 ]

  
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
 
สท0023.3/ว5240 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/10827 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
     
 
ขอข้อมูลประชากรในพื้นที่ตำบลปากพระ (18 มิ.ย. 2564)    อ่าน 38  ตอบ 1  
ขอข้อมูลจำนวนประชากรในพื้นที่ (8 ต.ค. 2563)    อ่าน 149  ตอบ 2  
  
 


อบต.ท่าฉนวน จ้างเหมาบริการรถเครื่องเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.คลองมะพลับ ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ / ทรายเค [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนเด็ก ๓๓ คน คนละ ๒๑ บาท จำ [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.หนองตูม จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนเด็ก ๕๐ คน คนละ ๒๑ บาท จ [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.วังน้ำขาว จ้างจ้างเหมารถแบคโฮ และรถบรรทุกดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ทต.กลางดง ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ทต.บ้านสวน ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ จำ [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.ศรีคีรีมาศ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนใหญ่ ตำบลศ [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซ่อมแซมรางระบายน้ำ จากบ้านนายประสิทธิ์ สุกร ถึงบ้านนายใจ เมฆดั้น หมู่ที่ 5 [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าปั๊มบางจาก ถึงวัดดงจันทน์ หมู่ที่ 2 [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสงบ ใบบัว ถึงบ้านนายป้อง สายบัวต่อ หมู่ที [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.ศรีนคร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ ราบการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สำหรับใช้ในการปฏิ [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.ทุ่งยางเมือง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านยางเมืองโรงเรียนบ้านวังกร่างโรงเรียนบ้านคล [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.ทุ่งยางเมือง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ่งยางเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.หนองกระดิ่ง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองยาง(ฝั่งตะวันออก) หม [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.หนองกระดิ่ง จ้างเหมาจัดทำอาหารให้กับผู้ที่ถูกกักตัวในสถานที่ควบคุมของ อบต.หนองกระดิ่ง ปีงบปร [ 26 พ.ย. 2564 ]อบต.หนองกระดิ่ง จ้างเหมาจัดทำอาหารให้กับผู้ที่ถูกกักตัวในสถานที่ควบคุมของ อบต.หนองกระดิ่ง ปีงบปร [ 26 พ.ย. 2564 ]ทม.สวรรคโลก จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเ [ 26 พ.ย. 2564 ]ทม.สวรรคโลก จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุมและประดับไฟ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ใ [ 26 พ.ย. 2564 ]ทม.สวรรคโลก จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุมและประดับไฟ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ [ 26 พ.ย. 2564 ]

  

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-946-116
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ : 055-946-116 โทรสาร : 055-946-115
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
จำนวนผู้เข้าชม 2,859,679 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ปากพระ

facebook
อบต.ปากพระ
อบต.ปากพระ