หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
คำขวัญประจำตำบลปากพระ
"แหล่งรวมสายคงคา แหล่งปลาพันธุ์หลากหลาย
แข่งเรือพายประเพณี รวมชีวาชาวปากพระ
น้อมสักการะหลวงพ่อจันทร์"
อบต.ปากพระ
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
กิจกรรมอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 94  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการยื่นเรื่อง [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 124  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 110  
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 137  
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 97  
  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4.2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 116  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 87  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 82  
  
 
  บริการ ประชาชน  
   
 
  แบบสำรวจ ความพึงพอใจ  
   
 
  ประมวลผล การสำรวจ  
   
 
  คำแนะนำภาษี  
         - ภาษีป้าย  
         - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   
 
  การจัดการองค์ความรู้
KM
 
   
 
  NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
  Google Map
แผนที่ดาวเทียม
 
   
 
     
  สายตรงปลัด  
  โทร : 055-946-116  
     
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านพอใจในการบริการของ อบต. ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 13 มี.ค. 2563
Hot news
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ปากพระ จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเ [ 17 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 10 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 52 
-VDO วีดิทัศน์- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
-กิจการสภา- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ปิดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระเป็นการชั่วคราว [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
ประกาศราชกิจจายกเลิกการกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 24 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ปิดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระเป็นการชั่วคราว [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ. [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์) [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่องการกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลา [ 17 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม) [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข [ 31 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหา [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
  
  


-กิจการสภา- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


-VDO วีดิทัศน์- [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
     
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคันแม่น้ำยมฝั่งตะวันออก หมู่ที่ [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 80 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองกุ้ง หมู่ที่ 6 [ 27 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 101 
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 [ 27 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 102 
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณหร่ายน้ำหัก ชนิด 2 ช่อง หมู่ที่ [ 20 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 111 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 7 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 110 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนพฤศจิกายน) (2 ธ.ค. 62) [ 2 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 100 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม) (1 พ.ย. 62) [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 90 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 77 
ประกาศราคากลางติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 61 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๐๓ จุดเขตติด [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 95 
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 จุดเขตติดต่อ หมู [ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 96 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม) [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 49 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 ธ.ค [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 65 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 พ.ย. 61) [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 64 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์) [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม) [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม) [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤสจิกายน) [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม) [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมิถุนายน) [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเม [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนพฤษภาคม) [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน) [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม) [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมก [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกุมภาพันธ์) [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมกราคม) [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล. สายจอมสังข์ ซอย4 สายบ้านนายจเร เรือ [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 99 
     
 


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังถ้ำ - ติดต่อหางตลาด หมู [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านสามหมื่นจากหลังที่บ้านนายเสงี [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเสริมคันแม่น้ำยมบริเวณประปาหมู่บ้านวังกุ้ง (สอ [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเสริมคันดินจากบริเวณบ้านนายเนี้ยว กิ้งงิ้ว - บ [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเสริมคันดินพร้อมลงลูกรังจากหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ โ [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนสายลำนังฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายข้ [ 5 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมลงลูกรัง [ 5 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายข้ [ 5 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมลงลูกรัง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (โครงการจ [ 3 พ.ค. 2565 ]ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดจอมสังข์ (เก่า) [ 2 พ.ค. 2565 ]ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมลงลูกรังถนนสาธารณะหนองลำมะนัง [ 2 พ.ค. 2565 ]ขุดลอกลำหร่ายมะดัง - สะพานน้ำหัก หมู่ที่ 5 [ 28 เม.ย. 2565 ]ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 5004 [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 27 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาขุดลอกคลองตาแม้น หมู่ที่ 4 (โครงการจ่าย [ 26 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาขุดลอกลำหร่ายหนองกอง หมู่ที่ 3 (โครงการ [ 26 เม.ย. 2565 ]

  

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

วัดปากพระ
     
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
 
ที่ สท 0023.3/ว1894 การติดตามสถานการณ์ในพื้ที่เสี่ยงขาดแคลลน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1086 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรของราษฎรรอบพื้นที่สนามบินสุโขทัย  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
     
 
ขอข้อมูลประชากรในพื้นที่ตำบลปากพระ (18 มิ.ย. 2564)    อ่าน 61  ตอบ 1  
ขอข้อมูลจำนวนประชากรในพื้นที่ (8 ต.ค. 2563)    อ่าน 167  ตอบ 2  
  
 


อบต.ไกรนอก จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุรศักดิ์ เครือสุข ถึงบ้านนายเสนาะ พลอยดำ หมู่ที่ [ 21 พ.ค. 2565 ]ทต.คลองยาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.คลองยาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.วังน้ำขาว ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.เมืองเก่า ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถขยะ F135R พร้อมขั่้วแบตเตอรี่ (กองสาธารณสุข) เพื่อให้การดำ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.เกาะตาเลี้ยง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ ๑๔ บ้านวัดทุ่ง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.กลางดง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.บ้านสวน ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำน [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านนา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ติดตั้งเพิ่มเติมและทดแทนของเดิมที [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ปากน้ำ จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ปากน้ำ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธี [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ไทยชนะศึก จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพกู้ภัย เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ปากแคว ซื้อเชือกพรวนใยยักษ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองกลับ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองกลับ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.ลานหอย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริม [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ไกรนอก ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับบริการประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางและผู้เกี่ยวข้องตามโค [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.ไกรนอก จ้างป้ายโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงจัดตั้งศูน [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.กงไกรลาศ จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองตูม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ กล่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]

  

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-437-3047
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ : 055-946-116 โทรสาร : 055-946-115 Email : saraban@pakphra.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
จำนวนผู้เข้าชม 3,229,281 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ปิดหน้าต่าง