เมนูหลัก

กิจการสภา - รายงานการประชุม

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562830 ม.ค. 63
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ สมัยวิสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 19 ตุลาคม 25606428 พ.ค. 61
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 25607028 พ.ค. 61
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 18 กันยายน 25606228 พ.ค. 61
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 25 สิงหาคม 25606928 พ.ค. 61
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 25607928 พ.ค. 61
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 25605828 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB