เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย,อบต.ปากพระ ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ

ตำบลปากพระ
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
64000

โทรศัพท์ 055-946-116
โทรสาร 055-946-115

0.02s. 0.50MB