เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติ396
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561111

ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB