เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
วันที่ 28 กรกรฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ2128 ก.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 26 กรกฎาคม 25622526 ก.ค. 62
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปราศจากโรคมือเท้าปาก 26 กรกฎาคม 25622526 ก.ค. 62
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ จัดโครงการรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562 ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่น เฉลิมพระชนพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 25621925 ก.ค. 62
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ 25 กรกฎาคม 25622025 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 24 กรกรฎาคม 25622524 ก.ค. 62
จิตอาสาตำบลปากพระ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดคงคามาลัย 15 กรกฎาคม 25622215 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ปากพระ3015 ก.ค. 62
อบต.ปากพระร่วมกับ สมาชิก ส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ต.ปากพระร่วมกันจัด โครงการสืบสานงานประเภณีแห่เทียนเข้าพรรษา วัดจอมสังข์2412 ก.ค. 62
อบต.ปากพระร่วมกับ สมาชิก ส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ต.ปากพระร่วมกันจัด โครงการสืบสานงานประเภณีแห่เทียนเข้าพรรษาวัดลัดทรายมูล1612 ก.ค. 62
อบต.ปากพระร่วมกับ สมาชิก ส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ต.ปากพระร่วมกันจัด โครงการสืบสานงานประเภณีแห่เทียนเข้าพรรษาคงคามาลัย1512 ก.ค. 62
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัยจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดคงคามาลัย 12 กรกฎาคม 25621612 ก.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ สรรหาคนพิการเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นแม่บ้าน 10 กรกฎาคม 25621910 ก.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย 10 กรกฎาคม 25621510 ก.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ สมัยวิสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562179 ก.ค. 62
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ นำรถกระเช้าพร้อม เจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้ ณ วัดลัดทรายมูล 8 กรกฎาคม 2562198 ก.ค. 62
วันที่ 19-28 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก1328 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2564515 พ.ค. 62
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 1 พฤษภาคม 2562111 พ.ค. 62
วันที่ 22-26 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า1526 เม.ย. 62
ลำดับที่ 21-40 | 2/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB