เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง52 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ4230 ส.ค. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน วันที่ 23 สิงหาคม 25622323 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 21 สิงหาคม 25622221 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระให้การสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขบัญหาอุทกภัย บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 4 และ 61720 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ4520 ส.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย2712 ส.ค. 62
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ วัดคงคามาลัย2312 ส.ค. 62
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ครั้งที่ 3189 ส.ค. 62
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระร่วมกิจกรรมงานประเพณีปกครอง สามัคคี ปรองดองสมานฉัน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562268 ส.ค. 62
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร257 ส.ค. 62
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระร่วมกิจกรรม โครงการชุมนุมสตรีเนื่องในวันวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562287 ส.ค. 62
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระร่วมกิจกรรมรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ ที่ทำอำเภอเมืองสุโขทัย226 ส.ค. 62
โหลดใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ปากพระ372 ส.ค. 62
โครงการ To Be Number One วันที่ 1 สิงหาคม 2562261 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมช่อมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย 31 กรกฎาคม 25621731 ก.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระเข้าร่วม "โครงการธรรมสู่คนทั้งมวล" เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 62 ในวันที่ 31กรกฎาคม 2562 ณ วัดลัดทรายมูล ตำบลปากพระ อ.เมืองสุโขทัย1331 ก.ค. 62
โครงการอบรมการถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น 31 กรกฎาคม 25621231 ก.ค. 62
วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 อบต.ปากพระ ร่วมทำความสะอาดวัดลัดทรายมูลเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม โครงการธรรมสู่คนทั้งมวล เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติฯ2029 ก.ค. 62
โครงการเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 25621328 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.61s. 1.00MB