เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ

แชร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ 5 – 16 สิงหาคม 2562 ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ในวันและเวลาราชการ  นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ รายละเอียดดังเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมนี้

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.55s. 1.00MB