เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ครั้งที่ 3

แชร์

อบต.ปากพระ ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย

พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1. นักวิชาการพัสดุปฏิบััติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

1. พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 1.00MB