เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระเข้าร่วม "โครงการธรรมสู่คนทั้งมวล" เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 62 ในวันที่ 31กรกฎาคม 2562 ณ วัดลัดทรายมูล ตำบลปากพระ อ.เมืองสุโขทัย

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระเข้าร่วม "โครงการธรรมสู่คนทั้งมวล" เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 62 ในวันที่ 31กรกฎาคม 2562 ณ วัดลัดทรายมูล ตำบลปากพระ อ.เมืองสุโขทัย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.04s. 1.00MB