เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 อบต.ปากพระ ร่วมทำความสะอาดวัดลัดทรายมูลเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม โครงการธรรมสู่คนทั้งมวล เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติฯ

แชร์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 อบต.ปากพระ ร่วมทำความสะอาดวัดลัดทรายมูลเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม โครงการธรรมสู่คนทั้งมวล เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติฯ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.09s. 1.00MB