ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ปากพระ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 11 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256150,22232,46322,3706,91055,37367,30541,76049,67535,98147,99848,07416,410474,541
256018,41428,26548,55145,85151,38552,46152,13249,32847,52455,14144,28355,758549,093
25594,49018,87115,96329,53534,89713,4904,6606,15121,26041,39831,94725,726248,388
ยอดยกมาตั้งแต่ 11 มี.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2558   -1,272,022
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2557
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี