ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ปากพระ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 24 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256243,75959,645----------103,404
256150,22232,46322,3706,91055,37367,30541,76049,67535,98147,99848,07436,121494,252
256018,41428,26548,55145,85151,38552,46152,13249,32847,52455,14144,28355,758549,093
ยอดยกมาตั้งแต่ 11 มี.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,146,749
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2557
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี